seznam katalogů


Vyhledávání v katalogu

Podmínky registrace nového katalogu

[1]. Registrace do Top katalogu: Lze registrovat všechny katalogy stránek, odkazů, obchodů a firem, které jsou začleněny do správné kategorie a neporušují zákony EU. Registrace je ZDARMA.
[2]. Statistiky: Pro správnou funkčnost statistik je nutné na stránky umístit vygenerovaný kód. Ten poskytne Vašim návštěvníkům i Top katalogu informace o návštěvnosti. Tímto se Váš odkaz v Top katalogu může posunout na přední pozice a zvýší se tím i návštěvnost Vašeho katalogu. Upozorňujeme, že tento jedinečný kód musí být umístěn pouze na stránkách Vašeho katalogu.
[3]. Účet: Registrací katalogu získáte vlastní účet pro pozdější editaci a aktualizaci údajů.
[4]. Ochrana osobních dat: Emailová adresa slouží výlučně pro vnitřní komunikaci s administrátory systému a nebude zveřejněna.
[5]. Schválení katalogu: Po registraci dojde ke kontrole údajů a o schválení, nebo zamítnutí budete informováni emailem zpravidla do 5 dnů. Provozovatel má právo bez udání důvodů registraci zamítnout, či vyřadit zápis z Top katalogu.
[6]. Údaje o Vašem katalogu: Akceptovány jsou pouze pravdivé údaje v českém, slovenském a anglickém jazyce. Název a popis musí začínat velkými písmeny, nesmí obsahovat gramatické chyby, celá slova psaná velkými písmeny, superlativy (nejlepší, nejlevnější...), tagy, odkazy, emailové a URL adresy. V popisu je nutné katalog specifikovat celými větami v délce 5-8 řádků. Název by měl být shodný s názvem katalogu a délkou do 60 znaků. Provozovatel může tyto údaje bez Vašeho svolení dodatečně upravovat.
[7]. Neoprávněná manipulace: Jakýkoliv pokus o změnu či manipulaci s kódem, neoprávněné umístění na jiných stránkách, či úmyslné ovlivňování statistik je neprodleně trestáno vyřazením stránek z Top katalogu. Uživatelé, kteří budou mít tendenci jakýmkoliv způsobem nabourávat, či ovlivňovat chod statistik a systému, budou zařazeni na Blacklist a bude jím znemožněn přístup na Top katalog. 
 

Pokud s podmínkami souhlasíte, pokračujte v registraci Vašeho katalogu:

Červeně zvýrazněná pole nebudou zveřejněna           Zelená pole budou zveřejněna              

Pokud bude Váš katalog schválen administrátory, všechny tyto údaje budete moci později ve Vašem účtu upravit, přidat Váš reklamní banner, vygenerovat jedinečný kód pro Vaše stránky atd.

Zde se registrují pouze katalogy !!!

Uživatel

Stránka


Bezpečnost

1+3=

Po aktivaci Vašeho katalogu se přihlaste ke svému účtu a doplňte zbývající informace o Vašem katalogu, vygenerujte si hodnotící odkaz a umístěte jej na Vaše stránky. Pak dojde ke zobrazení Vašeho katalogu v Top katalogu.

Reklama Katalog reklama
seznam katalogů